PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > „RÓŻNE ŚWIATY… MIESZKANIOWE” – RELACJA Z XV KONGRESU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH


2018-11-30 11:00:00
„Różne światy… mieszkaniowe” – relacja z XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

– Marzy mi się, żebyśmy potrafili sformułować średnio- i długofalowy program rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Program bazujący na założeniu, że w tej strefie klimatycznej człowiek potrzebuje zwykłego domu – stwierdził prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, otwierając obrady.

Jednym ze sposobów na zwiększenie siły nabywczej Polaków jest budowanie skłonności do długoterminowego oszczędzania, zarówno w celu zakupu nieruchomości, jak również późniejszych remontów i konserwacji. Środki niewykorzystane na mieszkanie mogą być przeznaczone np. na cele emerytalne.

Warunkiem rozwoju rynku kredytów hipotecznych jest z kolei stworzenie spójnego programu emisji listów zastawnych. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na strukturę oszczędności, ulokowanych w rodzimych bankach.

– Nie możemy w nieskończoność finansować długoterminowych projektów krótkoterminowymi depozytami – zauważył prezes ZBP. Przyspieszenie akcji kredytowej nie powinno również bankowcom przesłaniać dalszej perspektywy, w której spowolnienia i kryzysy są nieuniknionym i naturalnym zjawiskiem gospodarczym. Dlatego konieczna jest analiza nie tylko oczekiwań, ale również potrzeb i możliwości finansowych potencjalnych kredytobiorców.

– Nierzadko lepiej doradzić zakup mniejszego mieszkania, by klient nie brał na siebie zbyt wielkich ciężarów – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.


– Rynek nieruchomości to miejsce, gdzie zaczynają się kryzysy globalne i lokalne – przypomniał Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Właśnie z uwagi na szczególne ryzyka związane z tym segmentem rynku konieczne jest nie tylko zachowania odpowiednich standardów podczas udzielania kredytów, ale również bieżące monitorowanie portfeli. Ma to znaczenie również obecnie, kiedy cały rynek znajduje się w fazie wysokiej koniunktury. Należy bowiem pamiętać o otoczeniu niskich stóp procentowych, które sprzyja powstawaniu nierównowagi.

Rekordowo niskie zyski z depozytów bankowych skłaniają również inwestorów do poszukiwania innych źródeł przychodu, w rodzaju mieszkań na wynajem. Przedstawiciel NBP przypomniał, że zwrot z inwestycji w nieruchomości sięga 7%, co jest wynikiem kilkukrotnie lepszym aniżeli w przypadku najbardziej rentowych lokat. Z drugiej strony obecna sytuacja gospodarcza pozwala na minimalizację najpoważniejszych zagrożeń dla tego segmentu rynku.

– Sektor bankowy jest w stanie zaabsorbować problem kredytów walutowych bez pomocy polityków – podkreślił Jacek Bartkiewicz. Sukcesywnie spada również liczba zobowiązań o LtV powyżej 100%, co związane jest ze wzrostem gospodarczym i wzrostem dochodów ludności, zauważył reprezentant banku centralnego.


Tradycyjnym punktem Kongresu jest wręczenie nagrody Szklane Domy 2018. Wyróżnienie, przyznawane przez redakcję czasopisma Finansowanie Nieruchomości trafiło w tym roku do Tadeusza Ferenca, prezydenta miasta Rzeszów.


Pełna relacja z obrad XIV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych autorstwa red. Karola Jerzego Mórawskiego dostępna jest na łamach portalu aleBank.pl

Zdjęcia: Marzena Stokłosa

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative