PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RAPORT AMRON-SARFIN 3/2014 - LEKKIE OSŁABIENIE NA RYNKU MIESZKANIOWYM


2014-11-21 11:38:00
Raport AMRON-SARFiN 3/2014 - lekkie osłabienie na rynku mieszkaniowym

Ostatni kwartał br. przyniósł spadek zarówno liczby (o 3,61%), jak i wartości (o 4,06%) nowych kredytów hipotecznych. W porównaniu z wynikami II kwartału zawarto 1 846 mniej umów kredytowych, których wartość była mniejsza o 345 mln zł.

Jak wynika z najnowszego Raportu AMRON-SARFiN, trzeci kwartał 2014 r. przyniósł osłabienie akcji kredytowej w polskich bankach w porównaniu z II kwartałem br. Poziom akcji kredytowej był również niższy niż w analogicznym okresie 2013 r.

Spadek dotyczył zarówno wartości, jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Liczba nowych umów wyniosła 43 653 (spadek o 4,06% wobec II kwartału), a ich łączna wartość sięgnęła 9,232 mld zł (spadek o 3,61% wobec II kwartału). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udzielono 2 120 mniej kredytów, a ich wartość spadła o 299 mln zł.

- Prezentowane dane świadczą o lekkim osłabieniu w obszarze finansowania nieruchomości. Kilkuprocentowy spadek na rynku kredytów mieszkaniowych, chociaż jeszcze nie wskazuje stałego trendu, to z pewności powinien być sygnałem do szerszego monitorowania rynku. Przy spadającym zainteresowaniu programem "Mieszkanie dla Młodych", dyskusja dotycząca spójnego i długofalowego programu wspierania mieszkalnictwa pozostaje otwarta. Naszym zdaniem program ten powinien opierać się na promocji oszczędzania - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Jak wynika z 21. edycji Raportu AMRON-SARFiN, program MdM, który miał pełnić funkcję siły napędowej dla branży mieszkaniowej oraz wpłynąć pozytywnie na wzrost dostępności mieszkań, nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W III kwartale w ramach MdM banki zaakceptowały 3 253 wnioski, czyli o 589 wniosków mniej niż w poprzednim kwartale. Spadek zainteresowania programem notowany jest systematycznie od początku jego funkcjonowania, w pierwszym kwartale wyniósł ponad 10%, w II kwartale - 8,4%, a na koniec III kwartału - 7,5%.

- Według Raportu AMRON-SARFiN Program "Mieszkanie dla Młodych" jest działaniem interwencyjnym, a nie systemowym. Problem bierze się m.in. z ustawowych założeń MdM, z których wynika, że na każdy rok jest przewidziana określona pula pieniędzy. To zaś, z której puli rocznej zostanie rozliczona dopłata dla danego klienta, zależy od daty oddania mieszkania do użytkowania. - mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

W zakresie struktury nowych kredytów można zauważyć, że w III kwartale 2014 roku banki udzieliły mniej kredytów na kwotę do 100 tys. zł - ich wolumen spadł w porównaniu do ubiegłego kwartału o 1,75 p.p. i wyniósł 19,95%. Zmniejszyła się również liczba takich, których wartość przekracza 400 tys. zł, jednak zmiany te były nieznaczne. Lekko wzrósł natomiast wkład kredytów o wartości od 100 do 200 tys. zł i od 300 do 400 tys. zł, odpowiednio o 0,93 i 0,76 p.p.

W badanym kwartale zarejestrowano lekki spadek średniej wartości kredytu ogółem, która wyniosła 204 321 zł i była niższa o 0,88% od wartości zarejestrowanej w II kwartale 2014 roku. Znacznie, bo o 31,85%, tj. do 445 069 zł, zmniejszyła się natomiast przeciętna wartość kredytu denominowanego w walutach obcych. Wysokość przeciętnego kredytu w rodzimej walucie spadła o 2 294 zł do poziomu 203 398 zł.

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative