PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RAPORT AMRON-SARFIN 2/2017 - AKCJA KREDYTOWA NIE ZWALNIA W DRUGIM KWARTALE


2017-08-30 15:28:00
Raport AMRON-SARFiN 2/2017 - akcja kredytowa nie zwalnia w drugim kwartale

Akcja kredytowa nie zwalnia w drugim kwartale

W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się lepsza od oczekiwań. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys. Wartość nowych kredytów była natomiast jeszcze wyższa niż w poprzednim kwartale i zamknęła się kwotą 11,69 mld zł. Najnowsze dane skłaniają do zmiany dotychczasowej prognozy i sugerują, że w ciągu całego roku banki mogą udzielić nawet 200 tys. kredytów mieszkaniowych.

Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie II kw. 2016 r. – II kw. 2017 r.

W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku banki powtórzyły spektakularny wynik z pierwszego kwartału, udzielając prawie 50 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, a wartościowo wynik ten był wyższy o ponad 6% i wyniósł 11,69 mld zł. Na koniec czerwca liczba wszystkich czynnych umów kredytowych wzrosła do poziomu 2,1 mln sztuk (1,1% w ujęciu kwartalnym). Ich przyrost netto wyniósł blisko 23 tys. sztuk, a całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych zwiększyło się o 932 mln (0,24% k/k), osiągając poziom 391,046 mld zł.

Wyniki odnotowane w II kwartale tego roku potwierdzają, że rynek mieszkaniowy od kilku lat notuje systematyczny, zrównoważony wzrost. Podtrzymanie skali akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach Programu „MdM”, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotówki, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017. Zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgającym liczby 200 tys. kredytów o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł” – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Zgodnie z przewidywaniami, dotychczasowy bodziec popytowy wynikający z dostępności środków z Programu „Mieszkanie dla Młodych” uległ znacznemu osłabieniu w związku z wygaszaniem Programu i bardzo szybkim wstrzymaniem przyjmowania wniosków o dopłaty zarówno na 2017 rok (31 stycznia br.), jak i na rok 2018 (7 kwietnia br.). W II kwartale 2017 roku zaakceptowano zaledwie 1 701 wniosków o dopłatę na kwotę dofinansowania 47,117 mln zł. W okresie od kwietnia do czerwca podpisano 5 659 umów kredytowych o wartości 1,065 mld zł na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 162,8 mln zł. Stanowi to 11,36% liczby oraz 9,11% wartości nowo podpisanych umów o kredyt w okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku.

Zarówno dominujący okres zobowiązania, struktura walutowa, jak również przeważające kwoty nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych nie uległy istotnym wahaniom w II kwartale bieżącego roku. Najwięcej kredytów mieszkaniowych – 62,7% zostało udzielonych na okres od 25 do 35 lat. W zdecydowanej większości są to kredyty w rodzimej walucie, które stanowią 98,8% wartości nowego portfela. Ponad 73% kredytów to zobowiązania do wysokości 300 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że w II kwartale średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 233 tys. zł. i była wyższa o 7% (nominalnie 15 tys. zł) w stosunku do poprzedniego okresu. Podobnie istotny wzrost odnotowano w kwestii kredytów ze wskaźnikiem LtV powyżej 80%. Ich udział wzrósł o 4,66 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym i wyniósł blisko 50% całego portfela. Ponownie wzrósł również udziału Warszawy w strukturze wszystkich nowo udzielonych kredytów w Polsce, który w badanym kwartale wyniósł 42,83%.

„Ujemne realne stopy procentowe obniżają skłonność Polaków do lokowania nadwyżek finansowych w bankach i wspierają inwestycje w nieruchomości na wynajem, zwłaszcza przy bardzo atrakcyjnym, niskim koszcie kredytu hipotecznego i obserwowanym od kilku lat systematycznym choć umiarkowanym wzroście cen transakcyjnych za metr kwadratowy mieszkania w największych aglomeracjach. Istnieje również spora grupa nabywców, która zmienia swoje „pierwsze mieszkanie” nabyte w okresie boomu w latach 2005 - 2008 na większe w celu poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych. Nierzadko dotychczasowe mieszania nie są sprzedawane na rynku wtórnym, ale przeznaczane na wynajem” – komentuje dr Jacek Furga

Bieżąca edycja Raportu AMRON-SARFiN już po raz drugi zawiera analizę zmian czynszu na rynku mieszkań pod wynajem.

„Na przestrzeni ostatniego roku czynsze najmu wzrosły w niemal wszystkich dużych miastach - największą dynamiką charakteryzowały się Wrocław (wzrost o 8,2%), Gdańsk (wzrost o 6,4%) i Łódź (wzrost o 4,3%), zaś minimalny spadek odnotowaliśmy jedynie w Poznaniu (-0,2%) – komentuje Artur Bartnicki, Prezes Zarządu firmy Mzuri, która dostarcza dane o czynszach najmu.

Najnowsze dane opublikowane przez GUS potwierdzają bardzo dobrą kondycję sektora budownictwa mieszkaniowego. Systematycznie zwiększa się liczba wydawanych pozwoleń na budowę i liczba rozpoczynanych inwestycji. W II kwartale br. wydano pozwolenia na budowę 70 453 mieszkań i rozpoczęto budowę kolejnych 61 830 lokali, czyli odpowiednio o 16,97% i 39,87% więcej niż w poprzednim kwartale. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku spadła o 7,14% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 37 689.

Dokładna analiza zmian przeciętnych cen transakcyjnych metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w poszczególnych lokalizacjach w ostatnich kilku kwartałach wykazuje ich dużą fluktuację. Jednak porównanie wartości za ostatnie 3 lata wyraźnie potwierdza systematyczny, choćumiarkowany wzrost cen: w Warszawie i Gdańsku na poziomie powyżej 6%, we Wrocławiu o 5%, w Krakowie – o niecałe 3%. Tylko aglomeracja katowicka wykazuje spadek przeciętnej ceny transakcyjnej w tym okresie na poziomie 5%.


zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative