PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PZFD PRZECIWNY ELIMINACJI OTWARTYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH


2018-03-14 16:48:00
PZFD przeciwny eliminacji otwartych rachunków powierniczych

Polski Związek Firm Deweloperskich złożył skargę do Prezesa Rady Ministrów na działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie zgadzając się na propozycje UOKiK dotyczące zmian w ustawie deweloperskiej.

W opinii organizacji związkowej likwidacja samodzielnego otwartego rachunku powierniczego stanowi próbę wyeliminowania z rynku rodzimych firm deweloperskich, a także może znacząco zredukować liczbę realizowanych w Polsce inwestycji. Likwidacja samodzielnych otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych miałaby doprowadzić do wykluczenia z rynku małych i średnich firm, co bezpośrednio wiąże się z likwidacją dużej ilości miejsc pracy, utrudniłoby wejście na rynek nowym podmiotom i przyczyniło się do oligopolizacji rynku. Pozostałaby bardzo ograniczona liczba jedynie dużych deweloperów, głównie z dostępem do zagranicznego kapitału, których będą miały finansowanie ze swoich spółek „matek”. Pewny jest także wzrost cen mieszkań i domów, ponieważ zwiększone koszty finansowania będą musiały być pokryte przez przyszłych kupujących - twierdzą reprezentancji Związku.

Zdaniem PZFD podjęte przez UOKiK działania naruszają podstawowe zadanie Urzędu, a jego działania zmierzają w kierunku osłabiania i eliminowania konkurencji.

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative