PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW


2017-07-13 15:07:00
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Projekt stawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa, został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

Zaproponowano, aby przywrócić definicję „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniować pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”. W projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca, czyli osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Aby ograniczyć ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą zajmować się przypadkowe osoby, faktyczne czynności zawodowe będą mogły wykonywać osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą.

Do operatów szacunkowych, umów o sporządzenie wyceny nieruchomości, umów pośrednictwa czy o zarządzanie nieruchomością, rzeczoznawca, pośrednik i zarządca będzie zobowiązany do dołączenia kopii dokumentu ubezpieczenia OC. Dzięki temu, ewentualne ubieganie się o odszkodowanie za szkody w związku z wykonywanymi czynnościami przez osobę uprawnioną będzie ułatwione.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza możliwość zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkownie wieczyste z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły zgłosić żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia tego prawa. Rozstrzygnięto, że w sytuacji zrzeczenia prawa użytkowania wieczystego prawo to wygasa, a także zwolniono użytkowników wieczystych z obowiązku wniesienia tzw. opłaty pierwszej, w momencie gdy zawierają kolejną umowę użytkowania wieczystego na tej samej nieruchomości.

Więcej informacji: www.premier.gov.plzamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative