PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PROGRAM „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” WSTRZYMANY DO PRZYSZŁEGO ROKU


2016-07-05 15:00:00
Program „Mieszkanie dla Młodych” wstrzymany do przyszłego roku

5 lipca Bank Gospodarstwa Krajowego wydał komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na 2017 roku w ramach rządowego Programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, jeśli limit środków na wypłatę wsparcia przekroczy 50% planowanego na dany rok budżetu, banki kredytujące mają obowiązek przestać przyjmować wnioski kredytowe, w których uwzględniona jest pomoc państwa. Na ten moment do BGK wpłynęły wnioski opiewające na kwotę dofinansowania 373 mln zł z planowanym terminem wypłaty środków w 2017 roku, wyczerpując tym samym całą pulę pieniężną, którą można zarezerwować w roku bieżącym.

Ponowne wznowienie przyjmowania subsydiowanych przez państwo wniosków nastąpi w dniu 1 stycznia 2017 roku. Należy jednak pamiętać, że oprócz 373 mln zł pozostałych z przyszłorocznej puli środków, kredytobiorcy nadal mogą ubiegać się o wsparcie zakupu nieruchomości, dla których wypłata dofinansowania przewidziana jest na 2018 rok. W chwili obecnej z 762 mln zł wykorzystanych zostało nieco ponad 5,2 mln zł (0,69%). Warto zaznaczyć, iż pula środków wykorzystanych do dnia 1 stycznia 2018 roku może wynieść maksymalnie 381 mln zł.

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative