PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NOWY ROZDZIAŁ W ROZWOJU RYNKU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH


2017-02-06 10:00:00
Nowy rozdział w rozwoju rynku informacji o nieruchomościach

Centrum AMRON wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mieszkanicznik” podjęło się próby usystematyzowania informacji o rynku najmu prywatnego.

Działając w duchu jednego ze sztandarowych celów Stowarzyszenia, czyli cywilizowania polskiego rynku najmu, stworzyliśmy platformę wymiany informacji o stawkach czynszów. Umożliwi ona monitoring rynku najmu, przeprowadzenie samodzielnych analiz porównawczych nieruchomości w ujęciu lokalnym i ogólnopolskim oraz obserwację trendów. Projekt jest unikalnym rozwiązaniem dedykowanym Stowarzyszeniu.

Od ponad 12 lat działamy na rzecz zwiększenia transparentności na rynku nieruchomości. Zaufało nam kilkaset podmiotów, w tym banki, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Teraz rozpoczynamy współpracę z gronem 1 200 właścicieli nieruchomości na wynajem zrzeszonych w Stowarzyszeniu, które skupia wokół siebie ludzi działających w branży najmu, organizuje co miesiąc kilkanaście lokalnych spotkań, prowadzi kongresy, na których ujednolicana jest wiedza i praktyka, a także wprowadza polski rynek najmu na wyższy poziom, stając się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” działa na rynku od roku 2012. Celem i misją Stowarzyszenia jest dążenie do ucywilizowania polskiego rynku najmu oraz ochrona interesów zarówno Mieszkaniczników, jak i najemców. Cele te realizowane są poprzez działania na rzecz zwiększenia równowagi prawnej w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami, jak również między Mieszkanicznikami a bankami i innymi podmiotami (spółdzielnie, wspólnoty, administracja), a także poprzez kreowanie i promowanie etycznych standardów najmu i działania na rzecz zmiany prawa oraz zwiększania bezpieczeństwa najmu m.in. poprzez powołanie Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu.

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative