PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > NOWELIZACJA REKOMENDACJI S - KONSULTACJE SPOŁECZNE


2018-08-24 10:00:00
nowelizacja rekomendacji S - konsultacje społeczne

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Najistotniejsze elementy wprowadzone w projekcie znowelizowanej Rekomendacji dotyczą:

Termin zgłaszania uwag do projektu Rekomendacji mija 21 września br.

źródło: serwis internetowy Komisji Nadzoru Finansowego

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative