PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > LASY PAŃSTWOWE Z PRAWEM PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH


2016-04-13 11:07:00
Lasy Państwowe z prawem pierwokupu nieruchomości leśnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, zgłoszony przez ministra środowiska, który przewiduje ograniczenie wykupu lasów prywatnych. Od 1 maja 2016 roku prawo pierwokupu będzie należało do Skarbu Państwa, czyli bezpośrednio Lasów Państwowych, a sprzedaż będzie przeprowadzana po stawkach rynkowych.

Według rządu nowe regulacje przyczynią się do skutecznej ochrony polskiej ziemi przed obcym kapitałem. Zgodnie z ustawą z 6 lipca 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, organy administracji publicznej zostały zobowiązane do utrzymywania, powiększania i doskonalenia posiadanych zasobów.

Prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania, jeśli ziemia zostanie sprzedana osobom bliskim oraz w przypadku dziedziczenia (ustawowego i testamentowego).

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative