PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > IX KONGRES FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 2012


2012-11-26 11:37:00
IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2012

Kolejny, IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych organizowany jest w okresie szczególnym dla krajowej gospodarki. Zwiększenie wymagań nadzorczych wobec instytucji finansowych spowodowało ograniczenie dostępu do środków finansowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jednocześnie ograniczony został dostęp banków do długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych, wynikający z kryzysu na światowym rynku finansowym. Spadek cen na rynku nieruchomości zwiększył ryzyko finansowania, a jednocześnie nie spowodował zmniejszenia popytu na mieszkania – w Polsce ciągle mamy do czynienia ze znacznym deficytem mieszkań. Potrzeba pogłębiania świadomości poprawienia bezpieczeństwa wśród uczestników rynku nieruchomości skutkuje wprowadzeniem, obowiązującej od kwietnia tego roku, Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W programie Kongresu m.in. prezentacja najnowszej edycji Raportu AMRON-SARFiN 3/2012, dyskusja na temat rozwoju rynku mieszkaniowego w krótkiej i długoterminowej perspektywie oraz wpływu polityki rządu na rozwój instrumentów finansowania potrzeb mieszkaniowych, panel poświęcony scenariuszom rozwoju sytuacji na rynku deweloperskim oraz prezentacja długoterminowych źródeł refinansowania portfeli hipotecznych. Kongres objęty został honorowym patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas Kongresu wręczona zostanie pierwsza, Honorowa Nagroda SZKLANE DOMY 2012 ustanowiona przez Redakcję Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”
wraz z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, na mocy decyzji Zarządu Związku Banków Polskich.

Po raz kolejny Centrum AMRON jest współorganizatorem Kongresu.

Zobacz zapowiedź Kongresu: http://bankier.tv/zapowiedz-ix-kongresu-finansowania-nieruchomosci-mieszkaniowych-12155.html

Więcej informacji na stronie Kongresu: www.housingfinancecongress.eu

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative