PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH


2016-09-12 11:25:00
Forum Liderów Banków Spółdzielczych

W dniach 13 – 14 września w Hotelu Gromada w Warszawie odbędzie się coroczne spotkanie banków spółdzielczych. Tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych poświęcone będzie wdrażaniu kluczowych rozwiązań organizacyjnych i biznesowych w bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy 350-400 osób – prezesi, członkowie zarządów, przedstawiciele administracji rządowej o samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

W trakcie konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: roli banku zrzeszającego w nowej strukturze, usług BIK, usług płatniczych, modelu biznesowego w bankowości spółdzielczej oraz stosowania zasad proporcjonalności.

Więcej informacji oraz program konferencji można odnaleźć na stronie alebank.pl


Organizatorami konferencji są:

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative