PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > CZAS NA DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE


2013-01-24 12:23:00
Czas na długoterminowe oszczędzanie

Temat budowania w naszym społeczeństwie skłonności do oszczędzania regularnie powraca do polskich mediów i właściwie spotyka się prawie z pozytywnym podejściem ze wszystkich stron, jednak – przynajmniej jak do tej pory – nie udało się podjąć żadnych kroków rozwiązujących ten problem w sposób systemowy. Związek Banków Polskich podnosi ten temat już od wielu lat, ale teraz nabiera on znaczne większego znaczenia niż przed kryzysem na rynkach finansowych. Wyciągając bowiem wnioski z kryzysu, regulatorzy zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do jakości źródeł refinansowania działalności kredytowej banków. W dłuższym horyzoncie czasowym nie powinno dopuszczać się do sytuacji, gdzie 25-letnie kredyty hipoteczne są finansowane w całości środkami z bieżących depozytów.

Pełen tekst autorstwa Norberta Jeziolowicza, Dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, dostępny jest w serwisie alebank.plpod adresem: http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=31024:dlugookresowe-oszczedzanie&catid=351:zwiazek-bankow-polskich&Itemid=365&template=alebankpl
zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative