PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

AKTUALNOŚCI > BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE W AMRON


2017-09-25 13:10:00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w AMRON

Do grona banków spółdzielczych uczestniczących w Systemie AMRON samodzielnie dołączył Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Do 6 października br. Bank uczestniczy w AMRON poprzez zrzeszenie BPS, a po tym dniu rozpocznie współpracę na indywidualnych zasadach.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie powstał w roku 1979 z inicjatywy środowiska krakowskich kupców i rzemieślników. Dziś działa poprzez sieć 24 oddziałów na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Podstawowym celem działalności Banku jest konsekwentne budowanie silnej kapitałowo struktury, wiarygodnej i cieszącej się zaufaniem Klientów przez bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych klientom indywidualnym, instytucjonalnym i samorządowym oraz stymulowanie rozwoju środowisk lokalnych wszędzie tam, gdzie znajdują się placówki Banku.

zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative